Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op dr-discount.nl. Door de informatie op de webpagina van dr-discount.nl te gebruiken of haar andere diensten onder meer de dr-discount.nl social media websites, applicaties, nieuwsbrief, banners en andere door dr-discount.nl verschafte informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Dr-discount.nl kan niet verzekeren dat de kortingscodes, acties, kortingscoupons en alle andere soortgelijke aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. De koper wordt geacht zichzelf ervan te verzekeren (lees: controleren) of een aanbieding of kortingscode de gewenste korting geeft en of gebruikmaking geoorloofd is.

Dr-discount.nl doet haar uiterste best om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en heeft de inhoud met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Dr-discount.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ook is dr-discount.nl niet verantwoordelijk voor verschafte informatie op websites waarnaar wordt verwezen of verkregen informatie door aan deze website gekoppelde bestanden. Evenmin zijn de medewerkers van dr-discount.nl aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website.

Dr-discount.nl is slechts een aanbieder
Dr-discount.nl verkoopt geen producten. Ze houdt zich slechts bezig met het doorverwijzen naar aanbieders van producten, aanbiedingen en diensten. Indien er enige problemen ontstaan rondom de aankoop van een product of dienst van een van de aanbieders op de webpagina van dr-discount.nl, kan dr-discount.nl geen soelaas bieden. Er kan niet geïntervenieerd worden bij problemen rond de aankoop van een product en/of dienst, aangezien dr-discount.nl geen direct contact onderhoud met de diverse adverteerders. De koper dient bij eventuele problemen en klachten over het aangekochte product of dienst contact op te nemen met de aanbieder waar het product is gekocht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten van de informatie op deze website berust bij dr-discount.nl. Deze informatie mag niet voor publicatie in wat voor vorm dan ook gebruikt worden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door dr-discount.nl. Indien de door dr-discount.nl verschafte informatie op oneigenlijke manier wordt gebruik, wordt er inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en dienen daar de gerechtelijke consequenties voor te worden gedragen.

Het is te allen tijde verboden om dr-discount.nl te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Dr-discount.nl behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verdere aankondiging wijzigingen aan te brengen aan de disclaimer, dan wel deze uit te breiden.