Gebruiksrechten in Google Afbeeldingen: misleidend?

BIJ het maken van een website of internetpagina zijn afbeeldingen en beeldmateriaal zeer belangrijk. Of het nu gaat om een blogartikel of een informatiepagina; mensen zijn visueel ingesteld en een foto zegt niet voor niets meer dan duizend woorden. Verreweg de meest gebruikte manier om aan afbeeldingen te komen is via Google Afbeeldingen. Echter mogen we deze afbeeldingen in vele gevallen niet zomaar hergebruiken omdat ze onder copyright-regelgeving vallen.

Google biedt daarom al sinds enkele jaren de mogelijkheid om te zoeken op afbeeldingen die gelabeld zijn voor hergebruik. Hoe werkt dit, hoe bepaalt Google de gebruiksrechten en is dit wel betrouwbaar? Is een label van Google voldoende om er vanuit te kunnen gaan dat we een afbeelding mogen gebruiken?

Google Afbeeldingen rechten

Zoeken op het type gebruiksrecht

Volgens de standaardinstelling toont Google, bij een zoekopdracht in Google Afbeeldingen, alle afbeeldingen. Dit is dus ongeacht het label dat Google aan de afbeelding toekent. Je kunt echter klikken op ‘Zoekhulpmiddelen’ en vervolgens op ‘Gebruiksrechten’ om te filteren op bepaalde gebruiksrechten:

  • Niet gefilterd op licentie (de standaardinstelling)
  • Gelabeld voor hergebruik, inclusief aanpassing
  • Gelabeld voor hergebruik
  • Gelabeld voor niet-commercieel hergebruik, inclusief aanpassing
  • Gelabeld voor niet-commercieel hergebruik

Google maakt onderscheid tussen labels voor commercieel of niet-commercieel hergebruik, en geeft ook aan of je de afbeelding mag aanpassen of in originele staat moet laten. Hoeveel waarde kunnen we hechten aan deze typering van afbeeldingen?

 

Hoe bepaalt Google het label voor een afbeelding?

Google heeft nooit letterlijk naar buiten gebracht hoe ze precies bepalen of een afbeelding gelabeld wordt voor hergebruik of niet. Ze bepalen dit door middel van labels en informatie die ze bij en rondom de afbeelding gevonden hebben. Er is dus ook geen standaardwaarde die Google toekent aan nieuwe afbeeldingen, maar dit wordt per individuele afbeelding vastgesteld.

Dit kan misleidend werken voor de doorsnee gebruiker. Zoeken naar afbeeldingen met het filter ‘gelabeld voor hergebruik’ suggereert dat je alle afbeeldingen die naar voren komen probleemloos kunt gebruiken op je website. Onderzoek wijst uit dat dit helemaal niet het geval is; veel websites waar de afbeeldingen van afkomstig zijn, bevatten netjes een copyrightmelding van de afbeeldingen.

Ook staan er afbeeldingen tussen die, met of zonder toestemming, al gekopieerd zijn van een andere bron; ook hiervan kun je onmogelijk zeker weten of de afbeelding hergebruikt mag worden.

 

Google gebruiksrechten zijn niet meer dan een richtlijn

Daarbij komt ook nog dat de maker van een afbeelding per definitie de auteursrechten heeft op de afbeelding, ook als dit nergens expliciet vermeld is. Google kan inmiddels veel, maar ze kunnen onmogelijk met 100% zekerheid bepalen of een afbeelding gebruikt mag worden; ze kunnen slechts een richtlijn geven. Dit maakt de gehanteerde labels misleidend en ongeschikt om als betrouwbaar te zien.

Het advies is dan ook om nog een aantal aanvullende stappen uit te voeren voordat je overgaat tot het hergebruiken van een afbeelding.

  • Gebruik de filters van Google Afbeeldingen om een eerste “schifting” te maken en alleen de afbeeldingen te tonen die gelabeld zijn voor hergebruik.
  • Achterhaal eerst de oorspronkelijke bron van een afbeelding (bijvoorbeeld met ‘reverse image search’ tools).
  • Bekijk de publicatiepagina en de website. Zoek naar een expliciete statement waarin vermeld wordt dat de afbeelding hergebruikt mag worden. Zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Geen statement aanwezig? Neem dan contact op met de eigenaar van de website en vraag om toestemming voor het gebruik van de afbeelding.

Door deze stappen te ondernemen voorkom je onnodig gesteggel over de rechten op een afbeelding. Als alternatief zijn er voldoende ‘stock image’ websites beschikbaar die expliciet vermelden dat alle gepubliceerde afbeeldingen onbeperkt hergebruikt mogen worden.

 

BRON:

http://www.stockphotosecrets.com/news/photo-buyers/how-not-use-google-image-usage-rights-filter.html
http://www.pcworld.com/article/168208/google_images_usage_rights_safesearch.html
http://onehourprofessor.com/what-does-labeled-for-reuse-mean/
http://www.alamy.com/blog/safe-use-google-images
https://searchenginewatch.com/sew/news/2322967/google-images-makes-it-easier-to-search-by-usage-rights
http://www.wikihow.com/Look-for-Freely-Licensed-Images-on-Google

 

feb 6, 2016