Onderzoek: Gedrag van de Smartphonegebruiker in 2016:Millennials en hun Smartphone Gewoonten


Smartphones en apps hebben een wereld van informatie, producten en diensten binnen handbereik van een generatie jonge mensen gebracht. Deze Millennials bepalen hun eigen entertainment, hun eigen informatievoorziening en vooral ook hun eigen levensstijl.

We hebben toegang tot diensten die ontworpen zijn om ons leven ter plekke makkelijker te maken - van vervoer tot communicatie met vrienden – waar en wanneer dan ook. Maar wat zijn de gevolgen van deze radicaal verbeterde toegang op onze manier van leven? Meer dan de helft van alle Millennials surfen alleen nog op hun smartphone op het internet - onder tieners is dit zelfs een 91%.

Het internet werd geïntroduceerd toen de meeste Millennials nog in de luiers lagen. Niet heel verwonderlijk zijn zij dan ook opgegroeid met internettechnologie en op vrijwel ieder platform zijn zij tegenwoordig de grootste gebruikersgroep. Hun gewoonten zullen de norm stellen voor post-Millennials, die de eerste generatie zal worden die uitsluitend het digitale tijdperk kent.

Dit onderzoek richt zich vooral op drie verschillende leeftijdsgroepen binnen de Millennials-generatie: iGen (tot 22 jaar oud), Leading (22 tot 30 jaar oud) en Generation Y (30 tot 36 jaar oud) Millennials. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in hun gedrag en houding ten opzichte van smartphones en multimedia.

Doelen van het onderzoek

Het onderzoek van dr-discount en Coupofy uit 2016 onderzocht Millennials en hun smartphone-gedrag met als doel te ontdekken in welke mate het digitale aspect van hun levensstijl van invloed is op hun leven in het algemeen, en de lifestyle-keuzes van deze generatie in het bijzonder.

Het onderzoek keek onder meer naar trends, variërend van de houding van de consument ten opzichte online winkelen op hun smartphone, tot de gevolgen van hun smartphone-gewoonten op geestelijke gezondheid. Het resulterende verslag geeft inzicht in de verschillende groepen Millennials, hun koopgedrag en hoe deze gewoonten van invloed zijn op de geestelijke gezondheid van deze generatie en hoe zij persoonlijke keuzes maken.

Details uit dit rapport geven onder andere inzicht in het ritme van het persoonlijke leven van Millennials en hoe hun smartphonegebruik van invloed is op hun dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat Millenials er hele andere romantische gewoontes op nahouden dan voorgaande generaties en dat hun smartphone-gebruik ook hun rijstijl beïnvloedt? Lees verder voor meer van deze verrassende bevindingen!

Onderzoeksgebied

 • Hoe wordt het koopgedrag van consumenten bepaald?
 • Hoe worden Millennials beïnvloed door toenemend smartphonegebruik?
 • Hoe blijven Millennials op de hoogte van het nieuws en social media?
 • Denken Millennials na over de bijwerkingen van hun smartphonegedrag?
 • Hoe is smartphone-geassocieerd gedrag van invloed op het persoonlijke leven van Millennials?

Wat hebben de
onderzoekers gevonden?

Mobile Shopping

 • 28% van de Amerikaanse Millennials winkelt liever op hun smartphones dan op hun computers.
 • Verrassend genoeg noemde 40% van de Millennials bloemen als de service waaraan ze het meeste geld uitgeven. Taxi's en andere diensten komen op de tweede plaats, waarbij 27% van de Millennials hun geld uitgeeft aan diensten zoals Uber of Lyft, gevolgd op de derde plaats door vliegtickets en hotelboekingen met 22%.
 • Vrouwen besteden via hun smartphones over het algemeen twee keer zoveel geld aan kleding dan mannen.
 • Mobile shopping is het meest populair onder middelbare scholieren en Millennials die met zwangerschaps- of vaderschapsverlof zijn. Online bankieren en het betalen van rekeningen zijn de meest populaire diensten onder jonge ouders en fulltime medewerkers, terwijl transportdiensten zoals Uber het meest populair onder ondernemers zijn.
 • 14% van de ondernemers heeft een digitale portemonnee, in tegenstelling tot slechts 8% van de fulltime werknemers.
 • 40% van de Millennials voelt zich onveilig bij het betalen via de smartphone, terwijl slechts 31% zich veilig voelt tijdens het betalen bij mobiel winkelen.

Nieuws & Social Media

 • Het onderzoek ontdekte verschillen in houdingen van Millennials die ’s ochtends als eerste online het nieuws lezen, ten opzichte van hen die als eerst social media bekijken.
 • 18% van de Millennials die ’s ochtends als eerste het nieuws bekijken denkt dat hun smartphones ze slimmer maakt, vergeleken met slechts 11% van de social media-checkers die datzelfde denken.
 • Millennials die ’s ochtends eerst social media controleren hebben ook 30% meer kans om naast hun smartphones te slapen dan diegenen die het nieuws lezen.
 • Bijna twee keer zoveel mannen, in vergelijking met vrouwen, checken hun news feeds in de ochtend, en 16% van de mannen denkt dat hun smartphone ze slimmer heeft gemaakt, in vergelijking met slechts 5% van de vrouwen.
 • Meer dan 68% van de Millennials consumeert hun nieuws via Facebook.
 • Instagram is een primaire bron van nieuws voor 24% van de middelbare scholieren, terwijl Twitter als nieuwsbron populairder is bij middelbare scholieren dan bij ondernemers. Zowel Instagram als Twitter zijn populairder onder iGen Millennials dan Leading en Generation Y-Millennials.

Hoe zit het met smartphones en seks?

 • Een op de drie Millennials bekijkt hun telefoon direct na de seks, terwijl twee keer zoveel mannen als vrouwen hun telefoons weleens tijdens de seks hebben gecheckt.
 • Dwangmatige nieuws-checkers controleren twee keer zo vaak hun telefoons tijdens de seks in vergelijking met social media checkers.
 • Millennials die sexy berichten en naakte selfies sturen, denken dat ze meer betekenisvolle relaties met mensen hebben en een beter sociaal leven leiden.
 • Mannen zijn drie keer zo waarschijnlijk om ‘sexting’ te overwegen als voorspel dan vrouwen, en fulltime medewerkers sexten het meest regelmatig.
 • Ondernemers maken de meest naakte selfies, twee keer zoveel als fulltime werknemers, terwijl werkloze Millennials meer kans hebben om foto's te maken of zichzelf te filmen tijdens de seks.
 • 64% van de Millennials sekst helemaal nooit en versturen geen naakte selfies, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

Gebruik smartphone van invloed op gezondheid?

 • Jongere Millennials geloven dat depressie de belangrijkste bijwerking van smartphone-gebruik is, terwijl 58% van alle Millennials denkt dat angst de belangrijkste bijwerking is van een dwangmatige omgang met smartphones.
 • Een op de drie middelbare scholieren heeft last van FOMO (fear of missing out) vanwege hun smartphone.
 • Verrassend genoeg zijn het juist dwangmatige smartphone-checkers die de minste kans hebben real-life tijd met familie en vrienden te missen, omdat ze denken dat de smartphone hen helpt om meer betekenisvolle relaties met mensen te onderhouden.
 • De top drie redenen waarom de meeste Millennials zich ergeren aan het bezit van een smartphone zijn het voelen van de druk om hun leven blijvend vast te leggen, het niet zien van vrienden in het echt, en het bezorgd zijn over veiligheid.
 • Een op de drie Millennials heeft een hekel aan de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun smartphone.
 • Het meest bezorgd over de tijd die ze doorbrengen op hun smartphone is 35% van de vrouwen, 31% van de ondernemers en 30% van de werkloze Millennials.

Je smartphone is je beste vriend

 • 73% van de Millennials gaat slapen met hun smartphones naast hun bed, en 82% van de Millennials controleert hun smartphones binnen een uur na het opstaan.
 • 43% van de Millennials kan niet naar het toilet gaan zonder hun smartphone, waarbij fulltime werknemers en mannen dit het sterkst hebben.
 • Een op de drie Millennials controleert hun telefoon ten minste twee keer per uur, en 20% van de Millennials zegt niet bij te kunnen houden hoe vaak ze hun telefoons checken en dat het zeker meer dan 10 keer per uur is.
 • 38% van de Millennials heeft telefoontjes tijdens het rijden aangenomen, slechts 25% van hen heeft een handsfree set.
 • Top 3 voordelen aan het bezitten van de smartphone worden genoemd als volgt: het vinden van je locatie als je verdwaalt, het spelen van games, en online winkelen.
 • Het spelen van games is het meest populair onder middelbare scholieren en werkloze Millennials, het vinden van een locatie is de belangrijkste voorkeur van studenten en fulltime werknemers, op de hoogte zijn van het nieuws is het grootste voordeel voor ondernemers, en het betalen van rekeningen met smartphones is het belangrijkst voor Millennials op zwangerschaps- of vaderschapsverlof.

Mobile shopping
als Millennial

De smartphone is een onmisbaar onderdeel aan het worden van aankoopbeslissingen van shoppers, zowel voor het online browsen als bij het bekijken van aanbiedingen in de winkel. Grote retailers en slimme consumenten sturen aan op het omarmen van de ervaring van smartphone-winkelen, wat betekent dat de deze langzaam het winkelen op PC en via de browser vervangt.

Uitgavenpatroon: waar gaat het geld naartoe?

 • 40% van de Millennials noemt bloemen als de service waar ze het meeste geld aan uitgeven.
 • Taxi's en andere diensten bezetten de tweede plaats: 27% van de consumenten geeft het meeste geld uit aan uitbesteed vervoer.
 • Modewinkels, vliegtickets en hotelboekingen hebben nog een inhaalslag te maken in de smartphone-winkelruimte, want de consument beoordeelt deze producten het laagst in de prioriteiten van hun smartphone-uitgaven.
 • Bij vrouwen is het 2x zo waarschijnlijk dat ze geld besteden aan kleding via hun smartphones, dan mannen.

Maar is het allemaal wel veilig?

 • Millennials worden steeds afhankelijker van hun gadgets, mede door al dat smartphone-gebruik. Het is dan ook geen verrassing dat een ruime meerderheid van hen ‘online winkelen’ als een van de belangrijkste factoren kiest als het gaat om de voordelen van het hebben van een smartphone.
 • 40% van de Millennials voelt zich echter onveilig bij het betalen via de smartphone. Maar aan de andere kant van het spectrum verklaarde 31% van de Millennials zich helemaal veilig te voelen bij het betalen met hun smartphones.
 • iGen Millennials zijn de groep die het meest bezorgd is over de beveiliging (25% van de iGen tegenover slechts 17% van de GenY Millennials).
 • Slechts 11% van de Millennials gebruikt een digitale portemonnee.
 • 25 tot 30-jarigen, echter, die het veiligste gevoel hebben tijdens met hun smartphones, hebben iets meer kans een digitale portemonnee te gebruiken, bleek uit de enquête.
 • Bijna 1 op de 3 middelbare scholieren voelt zich onveilig bij het winkelen op hun smartphone.
 • 14% van de ondernemers bezit een digitale portemonnee., in tegenstelling tot slechts 8% van de fulltime werknemers.
 • 11% van de Afro-Amerikaanse Millennials heeft een digitale portemonnee., in tegenstelling tot 8% van de Latijns-Amerikanen en 7% van de niet-Spaanse blanke Amerikanen.
 • Afro-Amerikaanse smartphones gebruikers voelen zich ook het veiligst, met slechts 15% die zich zorgen maakt over de veiligheid, in tegenstelling tot 20% van de blanke Amerikanen en 22% van de Latijns-Amerikanen.

De voordelen die smartphone gebruikers ervaren

 • 73% van de Millennials verklaarde dat ‘het uitzoeken waar ze zijn als ze verdwaald zijn’ een voordeel is van het bezit van een smartphone. Dat is een goed voorteken voor GPS-kaarten en apps.
 • Verrassend genoeg is het tweede meest genoemde voordeel van het bezit van een smartphone het spelen van games, 67% noemt dit als favoriete functie.
 • Jonge ouders en fulltime werknemers vertrouwen daarentegen veel op hun smartphone voor het doen van online bankzaken en het betalen van rekeningen. Bij ondernemers zijn het juist transportdiensten zoals Uber en Lyft die het meest populair zijn.
 • Online winkelen op een smartphone is het meest populair onder middelbare scholieren en Millennials die met zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof zijn. Ook zullen deze beiden het vaakst gebruik maken van internet voor gezondheid-gerelateerde vragen.

Belangrijkste voordelen voor elke groep Millennials afhankelijk van de levensfase waarin ze zitten

 • Gamen: Scholieren & werklozen
 • "De weg vinden als ik verdwaald ben": Studenten & full-time werknemers
 • Op de hoogte blijven van nieuws: Ondernemers
 • Het betalen van rekeningen: Millennials op zwangerschaps- of vaderschapsverlof
 • Andere vindingen: Eten bestellen via een smartphone is het meest populair onder middelbare scholieren
 • Studenten pakken het liefst hun smartphone erbij tijdens het woon-werkverkeer
 • Millennial ondernemers gebruiken hun smartphones het liefst voor nieuws
 • Werkloze Millennials genieten het meest van alle groepen van het delen van zaken met familie en vrienden
 • Afro-Amerikanen vinden het belangrijkste voordeel van hun smartphone dat zij daarmee online kunnen winkelen
 • Blanke Amerikanen vinden het belangrijkste voordeel van de smartphone het uitvinden van waar ze zijn als ze verdwalen

Hoe Millennials genieten
van nieuws en social media

Het is algemeen bekend dat Millennials Facebook gebruiken om hun sociale feeds bij te werken en in contact te blijven met familie en vrienden. Een probleem met de rol van Facebook in ons leven is dat Millennials steeds meer vertrouwen op de site voor belangrijkere dingen, zoals op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Bovendien, nu steeds meer nieuwsmedia hun eigen sterke merk en unieke digitale producten uitbrengen in de vorm van nieuws-apps, haken Millennials onvermijdelijk aan op deze trend door deze apps te downloaden. Netwerkeffecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Nieuws via je smartphone: altijd en overal op de hoogte

 • Het onderzoek toonde aan dat meer dan 68% van de Millennials hun nieuws op Facebook bekijkt.
 • En ondanks de radio-renaissance bleken podcasts het minst populaire medium te zijn voor het consumeren van nieuws: slechts 12% verkiest het boven andere media.
 • Het onderzoek wees uit dat 40% aan hun nieuws kwam via de nieuws-apps. Ze gaven echter nog steeds (marginaal) de voorkeur aan het lezen van nieuws op hun smartphone-browsers dan via het gebruik van deze apps.
 • Wat betreft middelbare scholieren, die gaan in de eerste plaats voor hun nieuws naar Instagram, waarbij 24% aangeeft dat dit hun primaire bron is.
 • Twitter en Instagram zijn als nieuwsbronnen populairder onder iGen Millennials dan onder de 22- tot 30-jarige Millennials.
 • Ondernemers waren van de ondervraagden degenen die podcasts het meest populair vonden, met twee keer zo veel ondernemers dan werklozen die ernaar luisterden.
 • Ondernemers hebben ook meer nieuws-apps dan de rest van ons, met 21% van hen die ze gebruikt om het nieuws te lezen, in vergelijking met slechts 15% van de jonge ouders.
 • Twee keer zo veel middelbare scholieren (14%) gebruiken Twitter om aan nieuws te komen dan ondernemers (6%).
 • Millennials op een zwangerschaps- of vaderschapsverlof winnen de prijs voor grootste Facebook-publiek, met 39% van hen die toegeeft hun nieuws op Facebook te bekijken.

Goedemorgen! Eerst even m’n telefoon erbij pakken.

 • 40% van de Millennials checkt en werkt hun sociale media als eerst bij in de ochtend, in tegenstelling tot het bekijken van het nieuws, wat slechts 13% doet.
 • De minst populaire ochtend-activiteit is het voorbereiden op de dag door het controleren van kalenders - slechts 9% van de ondervraagden heeft aangegeven dit als eerste te doen.
 • Bijna twee keer zoveel mannen checken het nieuws in de ochtend in vergelijking met vrouwen (75% versus 41%).
 • Wanneer de onderzoekers keken naar dagelijkse bezigheden, bleek dat ondernemers het meest geneigd zijn om in de ochtend het nieuws als eerste door te bladeren (17%).
 • Checken van nieuws is de minst populaire ochtend-activiteit onder studenten, waarbij slechts 11% zegt ’s ochtends nieuws te bekijken.
 • Ondernemers hebben ook de meeste kans om in de ochtend als eerste naar hun agenda te kijken, en te e-mailen.
 • Wat betreft het checken en updaten van social media - dit is de meest populaire ochtend-activiteit onder degenen op zwangerschapsverlof en op de universiteit (44%).
 • Millennials die ’s ochtends als eerst het nieuws bekijken hebben het gevoel dat hun smartphone ze slimmer maakt (18%), tegenover Millennials die social media checken, waarbij slechts 11% denkt dat de smartphone ze slimmer maakt.
 • Niet-nieuwslezende Millennials zijn ook iets meer verslaafd aan hun smartphones dan hun nieuwslezende tegenhangers (17% versus 11%).
 • Het lijkt erop dat nieuws-checkende Millennials een iets verhoogd gevoel van urgentie hebben, omdat ze twee keer zoveel kans hebben om hun telefoons te bekijken tijdens het hebben van seks dan hun sociale media-checkende tegenhangers (40% versus 22%).
 • Aan de andere kant, zij die social media feeds ’s ochtends als eerst checken en updaten hebben 10% meer kans om hun telefoons onophoudelijk te checken (27% van hen zijn onophoudelijke telefoon checkers, in vergelijking met slechts 17% van de nieuws-bekijkers).
 • Een andere interessante bevinding over hoe ochtendgewoonten van invloed zijn op het persoonlijke leven van Millennials, is dat Millennials die Instagram gebruiken voor nieuws waarschijnlijker zijn om sexy berichten te versturen dan hun Twitter-liefhebbende tegenhangers (7% versus 4%) .

Met je smartphone naar bed – hoe doen Millennials het?

 • 82% van de Millennials bekijkt hun smartphone binnen een uur na het opstaan. De overgrote meerderheid, meer dan 80%, checkt hun telefoon vlak voor het slapengaan.
 • 73% van de Millennials gaat slapen met hun smartphones naast hun bed.
 • 43% van de vrouwen gebruikt snooze, in vergelijking met slechts 27% van de mannen.
 • Niet-Spaanse blanke Millennials (10%) hebben meer kans op snooze te gebruiken op hun wekkers dan Latijns- (9%) en Afro-Amerikanen (8%).
 • Millennials die gaan slapen met hun smartphones naast hun bed, en degenen die hun telefoons in het midden van de nacht bekijken, zijn zelfbenoemde smartphone verslaafden. Ze hebben ook meer kans om het gevoel te hebben dat ze niet zoveel betekenisvolle relaties met nieuwe mensen en vrienden hebben als gevolg van hun smartphone gewoonten.
 • Millennials die slapen met hun smartphones naast hun bed zijn, samen met regelmatige snoozers, de groep met de grootste hekel aan de tijd die zij op hun smartphone besteden.

De smartphone-frequentie. Is vaker ook beter?

 • Eén op de drie Millennials (35%) controleert hun telefoons ten minste twee keer per uur.
 • Daarbij is het zo dat 20% van de Millennials niet kan bijhouden hoe vaak ze hun telefoons controleren en zeggen dat het zeker meer is dan 10 keer per uur.
 • 30% van de 18 tot 22-jarigen (iGen) heeft twee keer zoveel kans om hun telefoons ten minste 10 keer per uur te controleren, in vergelijking met slechts 18% van de Leading en GenY Millennials (22- tot 30-jarigen).
 • Middelbare scholieren gaven toe hun telefoon het meest te bekijken. 32% van de middelbare scholieren kan niet bijhouden hoe vaak ze hun telefoons checken.
 • Ondernemers hebben een goede tweede plaats, waarbij 29% van hen zegt dat ze het niet kunnen bijhouden.
 • Dwangmatig telefoon-checkers zijn, verrassend, degenen met de minste kans om te voelen dat ze real-life tijd met familie en vrienden missen.
 • Aan de andere kant van het spectrum is er een sterke indicatie dat de mensen die hun telefoons minder controleren, zich ook minder verbonden voelen met familie en vrienden.
 • In dezelfde geest: dwangmatige smartphone-checkers zeggen meer betekenisvolle relaties te hebben met nieuwe vrienden, meer dan degenen die hun apparaten minder controleren op een dag. Aan de andere kant hebben ze meer kans een hekel te hebben aan de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun mobiele telefoons.

Wat je smartphone doet met
je geestelijke gezondheid

Terwijl recente onderzoeken licht hebben geworpen op de verbinding tussen smartphones en slaap-verstoringen, heeft dit onderzoek ook gevraagd hoe bewust Millennials zich zijn van hun slaappatronen als gevolg van hun smartphone gebruik.

Heeft je Smartphone een negatieve invloed op je slaappatroon?

 • 39% van alle Millennials had de neiging in te stemmen dat hun smartphone-gewoonten 'soms mijn slaap beïnvloeden'.
 • Smartphone-gewoonten van mannelijke Millennials hebben meer kans het slaappatroon te beïnvloeden, waarbij 12% van de mannen stelt dat het de belangrijkste reden is dat ze niet genoeg slaap krijgen - wat twee keer zoveel is als bij vrouwen.
 • Scholieren bevestigen het vaakst dat hun smartphone de belangrijkste reden is dat ze niet genoeg slaap krijgen.
 • Maar liefst 20% van de Millennials zegt dat hun smartphone de enige reden is dat ze niet genoeg slaap krijgen.
 • Millennials die ’s ochtends als eerste hun sociale media controleren (in tegenstelling tot het controleren van nieuws) hebben 30% meer kans om te gaan slapen met hun smartphones naast hun bed dan degenen die het nieuws controleren.

Sommige smartphone-trends zijn zorgwekkend

 • Een op de drie Millennials heeft een hekel aan de tijd die ze besteden aan hun smartphone (29,5%).
 • 25% van de Millennials heeft last van ‘fear of missing out’ als gevolg van hun smartphone gebruik, met 18 tot 22-jarigen die dit gevoel iets meer hebben dan andere Millennials.
 • Het blijkt dat alle leeftijdsgroepen als grootste zorg hebben: 'hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphone'.
 • Vrouwen voelen zich meer belast door de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun smartphones, met 35% van hen die er een hekel aan hebben, in tegenstelling tot slechts 23% van de mannen.
 • Drie keer zo veel mannen zeggen dat het hen slimmer heeft gemaakt, in vergelijking met vrouwen (16% versus 5%).
 • Eén op de drie middelbare scholieren heeft last van FOMO (fear of missing out) omwille van hun smartphones. Maar volgens de trends ontdekt in dit onderzoek (hieronder uitgelegd), hoeft dit niet alleen een slechte zaak te zijn.
 • Middelbare scholieren zijn de Millennials die het vaakst stellen dat hun smartphone hen slimmer heeft gemaakt.
 • Wat full-time werknemers bezighoudt, is de afkeer van hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphones (26%).
 • Ondernemers zijn het vaakst geneigd om te beweren dat hun smartphone ze neurotisch heeft gemaakt (7%).
 • Ondernemers zijn het minst geïnteresseerd in het maken van zinvolle verbindingen als neveneffect, slechts 12%.
 • Aan de andere kant zijn Millennials met zwangerschapsverlof degenen die het meest geloven dat de smartphone hen luier maakte (30%).
 • Mensen met kinderen, echter, overtroffen de rest: zij zijn met 42% het meest bezorgd over de hoeveelheid tijd ze besteden aan hun smartphones.
 • De werkloze Millennials zijn het er het meest over eens dat hun smartphones ze verslaafd hebben gemaakt (17%).
 • De werkloze Millennials zijn het er het meest over eens dat hun smartphones ze verslaafd hebben gemaakt (17%).
 • Werkloze Millennials zijn ook het meest bezorgd over hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphones (30%). Idem bij de ondernemers (31%).
 • 46% van alle Millennials zegt dat hun smartphone hun leven een stuk makkelijker heeft gemaakt. Het is de reden waar ze het het meest over eens zijn.
 • Aan de andere kant stemt een op de vijf Millennials in dat hun smartphone-gewoonten ze luier hebben gemaakt (20%).
 • Slechts 10% van de Millennials heeft het gevoel dat het hen slimmer heeft gemaakt.
 • Een op de drie blanke Amerikanen haat hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphone (29%), dit in vergelijking tot 26% van Latijns-Amerikanen en 20% van de Afro-Amerikanen.
 • Eén op de drie Afro-Amerikanen heeft FOMO (fear of missing out) als ze geen toegang hebben tot hun smartphones (30%), dit in vergelijking tot 24% van de blanke Amerikanen en 25% van Latijns-Amerikanen.
 • Mensen die een hekel hebben aan hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphones zijn ook het minst geneigd om te voelen dat het hen slimmer maakt (9%).
 • Aan de andere kant heeft 15% van degenen die lijden aan FOMO als gevolg van dwangmatig smartphonegebruik het gevoel dat het hen slimmer gemaakt heeft.
 • Millennials met FOMO zijn de minst luie smartphone-gebruikers (16%), maar degenen die het meest een hekel hebben aan hoeveel tijd ze besteden aan hun telefoons (25%).
 • Compulsieve smartphone-gebruikers vinden niet dat het hun leven moeilijker heeft gemaakt. Ze waren zelfs de groep die het het minste eens was met de stelling 'Het heeft mijn leven moeilijker gemaakt’. Aan de andere kant van het spectrum vindt van degenen die lijden aan FOMO bijna de helft (49%) dat hun smartphone-gewoonten hun leven wel moeilijker hebben gemaakt.
 • Degenen met FOMO zijn ook het minst geneigd te geloven dat hun smartphone gewoonten ze neurotisch hebben gemaakt (slechts 3%).

Het Vervelendste aan het Bezit van een Smartphone

 • Een derde van de Millennials rangschikt FOMO als een van de meest vervelende dingen aan het bezit van een smartphone. Vrouwen zijn overweldigend goed vertegenwoordigd in deze statistiek, met vier keer zoveel vrouwen die FOMO melden als de belangrijkste klacht in verband met het bezit van een telefoon.
 • 18% van de Millennials heeft het gevoel niet in het moment te leven als gevolg van hun smartphone.
 • Op de vraag wat het meest irritant is aan het bezit van een smartphone rangschikt 1 van de 5 Millennials als meest vervelend ‘de druk die ze voelen om hun leven, maaltijden en excursies vast te leggen’.
 • Een goede tweede is het feit dat ze hun vrienden in het echte leven minder zien, en niet zo vaak als ze zouden willen (19%).

Lees voor gebruik de bijsluiter: bijwerkingen van smartphone-gebruik

 • 58% van de Millennials denkt dat angst de belangrijkste bijwerking is van dwangmatig smartphone gedrag.
 • Een verhoogd risico op ongevallen en het lijden aan slapeloosheid worden ook vaak genoemd als gevolg van obsessief smartphone gebruik (43 en 57%, respectievelijk).
 • 18 tot 22-jarigen zijn iets meer geneigd te geloven dat een depressie het meest voorkomend is onder de dwangmatige smartphone-gebruikers.
 • 25 tot 30-jarigen geloven dat ongevallen en angst het meest voorkomend zijn.
 • 1 op de 3 leerlingen op de middelbare school denkt dat smartphone-gebruik leidt tot angst.
 •  Wat betreft studenten gelooft een derde dat slapeloosheid een bijwerking is.

Speelt je smartphone een rol
tijdens de seks? Absoluut.

Smartphones en romantiek – dat gaat dus niet echt samen.

 • Ondanks hun eigen dwangmatige gedrag ergert 57% van de Millennials zich aan hun partner als het langer dan verwacht duurt om te reageren op hun berichten.
 • 39% van de Millennials vindt verslavend gedrag zo onaangenaam dat een potentiële partner die verslaafd is aan hun smartphone absoluut kansloos is.
 • 1 op de 3 Millennials stelt dat het gebruik van social media hun romantische relaties beter heeft gemaakt. Echter, ongeveer 20% stelt ook dat hun verwachtingen van een relatie veranderd zijn als gevolg van het gebruik social media.
 • 1 op de 5 full-time werknemers, werkloze Millennials, en ondernemers stellen dat een potentiële partner die verslaafd is aan hun smartphone geen kans maakt.
 • Blanke Amerikanen hebben de grootste kans van mening te zijn dat het ontmoeten van een nieuwe partner gemakkelijker is met behulp van hun smartphones (15%). Voor Afro-Amerikanen en Latijns- Amerikanen is dat 13%.

Smartphones en dating – dat lukt juist best goed.

 • 1 op de 3 Millennials heeft hun smartphones gebruikt om uit een slechte date te ontsnappen (33%).
 • 22% van de Millennials is van mening dat het vinden van een vriendje of vriendinnetje gemakkelijker is met behulp van hun smartphone dan in eigen persoon.
 • 40% van de middelbare scholieren communiceert met hun date met behulp van hun smartphones.
 • Tech-liefhebbende ondernemers hebben het vaakst dating apps op hun telefoons (11%, dat is twee keer zoveel als middelbare scholieren). Toch hebben middelbare scholieren meer kans om toe te geven (16%) dat het vinden van een vriendje of vriendinnetje, en samen te eindigen, makkelijker is met behulp van hun smartphone.
 • 23% van de middelbare scholieren geeft toe dat hun smartphones hun relaties hebben verbeterd. Slechts 16% van de full-time werknemers claimt hetzelfde.

Smartphones en seks. Gaat dat samen?

 • De helft van alle Millennials hebben het internet op hun telefoons gebruikt om nieuwe sekstips te leren (51%).
 • 1 op de 3 Millennials controleert hun telefoon direct na de seks!
 • 28% van de Millennials krijgt de neiging om hun telefoons te checken tijdens het hebben van seks.
 • 21% van de Millennials heeft hun smartphones gebruikt om hun seksleven vast te leggen.
 • Bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen hebben hun telefoons gecontroleerd tijdens de seks (14 versus 8%).
 • Scholieren zijn het meest geneigd om hun telefoons te controleren tijdens het hebben van seks (14%).
 • Ondernemers hebben de grootste kans angstig te worden van het horen of zien van belangrijke notificatie pop-ups op hun smartphones.
 • Elke groep Millennials lijkt even ongeduldig om hun telefoons te checken na het hebben van seks. 1 op de 4 middelbare scholieren (25%) heeft dit gevoel echter.
 • Millennials met zwangerschapsverlof hebben meer kans om op het internet op hun telefoon te zoeken naar nieuwe sekstips (37%).
 • Ondernemers en werkloze Millennials hebben meer kans om foto's te maken of zichzelf te filmen tijdens de seks.

Sexting en naakte selfies – zo gaat dat tegenwoordig

 • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het zo dat 64% van de Millennials niet sext of naakte selfies verstuurt.
 • Slechts 18% geeft toe nu en dan naakte selfies te maken.
 • 10% geeft toe dat sexting inderdaad een deel van hun voorspel is.
 • Drie keer zoveel mannen als vrouwen zien sexting als onderdeel van hun voorspel. Mannen stellen sexting soms gelijk aan voorspel, maar vrouwen doen dit minder (14 versus 5%).
 • 16% van de mannen sekst regelmatig, vergeleken met slechts 9% van de vrouwen.
 • Meer dan de helft van de Millennials maakt geen naakte selfies. Maar verrassend genoeg nemen 25 tot 30-jarigen de meest naakte selfies.
 • Ondernemers zijn het meest vrijdenkend over sexting en naakte selfies, met slechts 44% die zegt niet te sexten, tegenover een gemiddelde van 60%.
 • Full-time werknemers seksten het meest regelmatig.
 • Ondernemers maken de meeste naakte selfies, met twee keer zo veel ondernemers die naakt selfies maken dan full-time werknemers.
 • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, nemen middelbare scholieren de minste naakte selfies, slechts 11% van hen.
 • Ondernemers en middelbare scholieren zijn het meest geneigd om naakte selfies als deel van het voorspel te zien.
 • Twee keer zo veel middelbare scholieren maken naaktselfies dan studenten (6 vs 3%).
 • Blanke Amerikanen zijn het minst geïnteresseerd in sexting en verzenden van naakte selfies. 61% ontkent seks-gerelateerde smartphone gewoonten te hebben, tegenover 48% van de Afro-Amerikanen en 52% van de Latijns-Amerikanen.
 • Afro-Amerikanen hebben twee keer zoveel kans om naakt selfies te maken, ten opzichte van blanke Amerikanen (8 en 4%).
 • Amerikaanse minderheden (Latijns-Amerikanen en Afro-Amerikanen) hebben 50% meer kans om van sexten te houden en het als voorspel te beschouwen dan blanke Amerikanen.
 • Millennial sexters zijn de minst luie groep. 12% van sexters vindt dat ze luier geworden zijn door hun smartphones, vergeleken met 23% van de niet-sexters.
 • De helft van de sexters geloven dat hun leven een stuk makkelijker is geworden door hun smartphones.
 • Sexters ervaren gemiddeld meer FOMO dan niet-sexters (36% vs 24%).
 • Sexters hebben een beter sociaal leven (zij verklaarden meer betekenisvolle relaties met nieuwe mensen en vrienden te hebben) dan niet-sexters. Slechts 12% klaagde dat hun smartphones hun leven had verslechterd, in vergelijking met 17% van de niet-sexters.
 • Preutse smartphone-gebruikers hadden het gevoel dat ze kansen missen in het echte leven sociaal te zijn met familie en vrienden (15%). Slechts 12% van sextende Millennials voelt hetzelfde.
 • Op dezelfde manier heeft 17% van de niet-sextende Millennials het gevoel dat ze geen zinvolle verbindingen maken met mensen, in tegenstelling tot slechts 12% van hun sextende tegenhangers.
 • Tot slot, niet-sextende Millennials hebben een hekel aan hoeveel tijd ze besteden aan hun smartphones (30%), terwijl minder sextende Millennials het hiermee eens zijn (26%).
 • Sextende Millennials vinden het ook makkelijker dan non-sexters om een partner te vinden met behulp van hun smartphones, en hebben gemiddeld meer dating apps dan niet-sexters.

Millennials en hun smartphones.
heeft dat invloed op elkaar?

Smartphone gebruik tijdens het rijden, het gebeurt vaker dan je denkt

 • 38% van de Millennials heeft een gesprek aangenomen tijdens het rijden. 37% geeft toe hun telefoons te checken tijdens het rijden.
 • Slechts 1 op de 4 Millennials heeft een handsfree set.
 • 21% van de Millennials geeft toe dat ze hun smartphone controleren als die trilt terwijl ze rijden.
 • 25 tot 30-jarigen hebben het meest de neiging om achter het stuur tekstberichten te beantwoorden. Ze hebben ook de meeste kans om een gesprek aan te nemen tijdens het rijden, 22% versus 21% en 17%.
 • Slechts 15% van de 25 tot 30-jarigen maakt gebruik van een handsfree-set.
 • Full-time werknemers zijn het meest geneigd zijn om hun telefoons te controleren wanneer deze trillen.
 • Scholieren zijn het minst geneigd om hun telefoons te controleren wanneer ze trillen (7%).
 • Verder verstuurt 14% van de full-time werknemers berichten tijdens het rijden; het meeste van alle groepen. Ze nemen ook de meeste oproepen aan tijdens het rijden (21%).
 • Ondernemers en middelbare scholieren behoren tot de veiligste chauffeurs. 38% van de middelbare scholieren checkt hun telefoons niet, meer dan twee keer zo veel als full-time werknemers. 20% van de ondernemers bezitten headsets.

Smartphonegedrag van dag tot dag – er is geen ontsnappen aan

 • Millennials zijn het meest geneigd om hun smartphones te gebruiken tijdens het reizen met het openbaar vervoer (71%).
 • 40% van de Millennials kan niet wandelen zonder gebruik te maken van hun smartphones (het onderzoek gaf niet aan of dit inclusief podcasts was of niet).
 • Eén op de 3 Millennials maakt gebruik van hun smartphones tijdens lessen en colleges.
 • Vrouwen hebben 20% meer kans hun telefoons tevoorschijn te halen tijdens het wachten: 80% versus 60% van de mannen.
 • Scholieren gebruiken liever hun smartphone tijdens het wandelen, studenten tijdens het rijden met het openbaar vervoer, jonge ouders tijdens de saaie stukjes van een film, en ondernemers tijdens het wachten.

En dan ploft de rekening op de digitale deurmat: de kosten

 • De helft van de Millennials zegt dat hun smartphones duur zijn, maar dat deze het geld waard is. Een op de vier Millennials zegt dat hun rekeningen te hoog zijn.
 • Verrassend: werkloze Millennials vonden het vaakst dat hun smartphone rekening goedkoop is (33% versus 24% van de full-time werknemers).
 • Studenten hebben het gevoel dat ze meer waar voor hun geld krijgen, 57% vindt hun smartphone rekening duur, maar het geld waard.
 • 35% van de Afro-Amerikanen vindt dat hun rekeningen goedkoop zijn, in vergelijking met slechts 25% van de blanke Amerikanen en Latijns-Amerikanen.
 • Meer dan de helft van de Millennials is ervan overtuigd dat niet-smartphone-gebruikers uiteindelijk toe zullen geven en zich bij de grote digitale groep zullen aansluiten.

Methodologie

Een uitgebreid onderzoek werd ontworpen door dr-discount en Coupofy en uitgevoerd door QuestionPro tussen januari en februari van 2016.

Het onderzoek vergelijkt overeenkomsten en contrasten in de voorkeuren van 2.009 Millennials in de Verenigde Staten. Het Verslag van Gedrag van de Smartphonegebruiker in 2016 onthult belangrijke trends en verbanden tussen patronen van Millennials en smartphones, houdingen, en gevolgen voor hun persoonlijke leven.

Respondenten ontvingen e-mails die hen uitnodigden deel te nemen aan een anonieme online enquête. Ze werden niet ingelicht dat het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van dr-discount en Coupofy. Een totaal van 2.009 deelnemers uit de VS heeft de enquête ingevuld. Hier zijn hun demografische gegevens:

DOWNLOAD
INFOGRAPHICS

Coupofy en Dr-discount hebben een serie infographics gemaakt, die belangrijke bevindingen en zeer verassende feiten over onderwerpen gerelateerd aan ‘mobile behaviour’ laten zien. Bekijk de onderwerpen hieronder, voel je vrij om ze te gebruiken op je website en blijf in contact met ons voor verdere vragen over de infographics of over het onderwerp.

Gedrag van Smartphone gebruikers – belangrijkste bevindingen

Interessante bevinden en conclusies . Lees hier over de impact en de gevolgen van het gebruik van de smartphone op het gedrag van millennials.

Find out more

Het koopgedrag van Millennials op hun smartphone

Fashion, Uber of bloemen? Waar geven Millennials het meeste geld aan uit, wanneer ze shoppen met hun smartphone.

Find out more

Hoe zit het met smartphones, Millennials en seks?

Millennials en naakte selfies? Millennials die naakt selfies maken, blijken een meer sociaal leven te leiden.

Find out more

Millennials’ nieuws en Social Media gebruik

Millennials zitten het meest op Facebook. Ze gebruik dit medium voor zowel het sociale aspect als voor het lezen van het nieuws, maar waarom?

Get notified

opmerkelijke gewoontes en gedragingen van Millennials op de smartphone

Weet jij hoeveel Millennials niet kunnen slapen of naar de wc gaan zonder hun smartphone? Kom er nu achter!

Get notified

Het effect van smartphones op de ‘mentale gezondheid’ van Millennials

Jonge Millennials geloven dat depressie een hoofd bijwerking is van smartphone gebruik.

Get notified

Smartphone gewoontes en gedragingen van Millennials die ondernemer zijn

Wat is de meest populaire mobiele service onder ondernemers en nemen zij meer naakte selfies dan fulltime werknemers?

Get notified

Smartphone gewoontes en gedragingen van middelbare scholieren en hoge school studenten

Een op de drie studenten heeft last van FOMO (Fear of missing out). Maar dat is niet de ergste bijwerking van dwangmatig smartphone gebruik.

Get notified

Smartphone gewoontes en gedragingen van Millennials met baby’s

Het checken en updaten van Social Media op de smartphone is de meest voorkomende ochtend activiteit, onder de Millennials met baby’s.

Get notified

Harsha Kiran Reddy

CEO

Zuzana Padychova

Business Development

Survey conducted by powered by